Email: info@lamha.vn

Hotline: 028. 38310488

Thermostat Finder

 Thermostat Finder

7T.81.0.000.230X7T.81.0.000.240X  là Bảng điều khiển thông gió điều khiển thông gió 1 tiếp xúc với tiếp điểm 1NO hoặc 1NC. Nếu nhiệt độ bảng điều khiển vượt quá nhiệt độ cài đặt (tối đa) thì tiếp điểm sẽ đóng để gọi làm mát. Tiếp điểm sẽ mở khi nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ cài đặt này.

– Tiếp điểm tiêu chuẩn AgNi

– Xếp hạng bảo vệ IP20

– Nhiệt độ hoạt động  -0 đến 60 ° C

Các ứng dụng trong Công nghiệp

Grid List

Hiển thị một kết quả duy nhất